CỘNG TÁC, ĐỐI TÁC

Công ty Bourlingue, hay FreeWheelin’Tour,  một tổ chức Tua cộng tác với văn phòng thương mại của La Vie Vu Linh. www.compagniebourlingue.com hay  www.freewheelin-tours.com

 

GreenVietnam, trang trại hữu cơ và nhà sàn sinh thái, một trong những đối tác của chúng tôi trong dự án nông lâm nghiệp. Đối tác cung cấp nguồn giống cây ăn quả và những kỹ thuật căn bản về nông lâm nghiệp. http://greenvietnam.com/

 

Tổ chức ECM, một trong những nhà tài trợ cho Lavie Vũ Linh từ những ngày đầu hiện đang tài trợ Dự Án Biogas & Thảo Lọc nước thải. http://ecm-voyages.fr/

 

Exo Travel Foundation là một đối tác quan trọng đối với La Vie Vũ Linh ,  hiện đang tài trợ từ cuối 2015  dự án Biogas & Thảo lọc nước thải và dự án nông lâm nghiệp tại Vũ Linh. http://exofoundation.org

 

Tourisme Sans Frontières & Vision Ethique đã tài trợ cho dự án kết nối mạng Internet và một số trang thiết bị cho khu nhà sàn sinh thái

http://www.tourisme-sans-frontieres.info  hay http://www.vision-ethique.com/

Các bạn cần thêm thông tin chi tiết ?

Tìm hiểu thêm về La Vie Vũ Linh