HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ

Lavie Vũ Linh cung cấp rất nhiều các hoạt động giải trí đáp ứng mọi nhu cầu của du khách:

  • Bóng bàn
  • Bi sắt
  • Cầu long
  • Bóng chuyền
  • Đánh cờ
  • Câu cá và bơi lội trên hồ

Các bạn cần thêm thông tin chi tiết ?

Viết một giòng gửi đến chúng tôi.

Những hoạt động của chúng tôi