GÌN GIỮ VÀ PHÁT HUY NHỮNG TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA

Sự bảo tồn và hòa nhập những giá trị Văn Hóa truyền thống địa phương trong khu sinh thái đang được diễn ra một cách tích cực thông qua giải quyết công việc hằng ngày cùng những nhân viên thực tập. Nhân viên khu nghỉ dưỡng là những “đại sứ” cho những ý tưởng và quan niệm mà La Vie Vu Linh mong muốn dân địa phương dần dần tiếp nhận và nhập hòa vào cuộc sống hàng ngày của họ..

Gần đây, một cửa hàng lưu niệm nhỏ được dựng lên trong khu nghỉ dưỡng bày bán quần áo, túi và những sản phẩm thủ công. Du khách có cơ hội gặp gỡ bà Nhật, người Dao có đóng góp lớn cho dự án, giữ vai trò quản lý trực tiếp của cửa hàng.

Trong tương lai, một triển lãm về cộng đồng người Dao và hành trình La Vie Vu Linh kết nối với đời sống dân cư địa phương sẽ được diễn ra giảo thích  sự giúp sức của cộng đồng dân tộc thiểu số người Dao trong khu vực sáng lập La Vie Vũ Linh.

Từ nhiều năm nay, cứ mỗi dịp sinh nhật Dự Án, La Vie Vũ Linh lại tổ chức một lễ hội mời tất cả người dân địa phương tham dự tạo điều kiện để hội nhập văn hóa. Đây là một dịp tốt để chúng tôi có thể giới thiệu với người dân những hoạt động giải trí có triển vọng phát triển bao gồm cả những hoạt động văn hóa truyền thống Việt Nam và phương Tây. Lễ hội tập trung chủ yếu vào nghệ thuật, văn hóa và những tập tục của người Dao Quần Trắng, du khách sẽ có cơ hội tham gia và trực tiếp trao đổi văn hóa với người dân địa phương một cách giản dị và chân thực nhất. La Vie Vũ Linh tin rằng những hoạt động  này có thể góp phần vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa của người Dao khi những hoạt động này không chỉ chạm vào tâm hồn họ mà còn đóng góp lớn vào sự phát triển du lịch cải thiện điều kiện kinh tế của chính họ. Đây chính là lý do mà hàng năm, cho dù Dự Án vẫn chưa đạt được mức hoàn vốn, La Vie Vũ Linh vẫn cố gắng tổ chức thực hiện Lễ Hội này.

dao-ceremony

dao-scroll-2

traditional-dao-outfit-2

traditional-dao-outfit-3

[/row]

Các bạn cần thêm thông tin chi tiết ?

Viết một giòng gửi đến chúng tôi.

Những hoạt động của chúng tôi