THÀNH QUẢ CHO TỚI HIỆN TẠI

Làm việc với người dân địa phương và cố gắng thay đổi lối suy nghĩ thông thường của họ cần trải qua một thời gian tương đối dài. Giáo dục và bảo tồn văn hóa đòi hỏi rất nhiều thời gian, nỗ lực,… và trên hết là tính kiên nhẫn. Tới thời điểm này, La Vie Vũ Linh có thể tự hào với một số thành quả rất đáng khích lệ.

Hiện nay, trong số 50 học viên đã được đào tạo tại trường kể từ những ngày đầu của dự án, hầu hết trong số đó đã tìm ra con đường tự phát triển cho bản thân nhờ vào những bài giảng tại trường. Các ví dụ tiêu biểu như  Bình trở thành giáo viên tiếng Anh,  Lu giữ chức vụ quản lý trong một nhà khách,  Nam là đầu bếp một nhà hàng,  Lương làm cán bộ trong một công ty Hàn Quốc tại Việt Nam,… Bốn gia đình trong làng Ngòi Tu mở dịch vụ đón khách nghỉ  tại nhà, và cuối cùng , 6 người trong số họ đã thuyết phục được gia đình mình dành những khoảnh đất để quyên góp cho dự án nông lâm nghiệp. Trong tương lai thành quả sẽ hoàn toàn dựa trên khả năng La Vie Vũ Linh được tài trợ đễ tiếp tục phát triễn và hoàn tất các dự án phát triển bền vững trong khung cảnh chung Dự án Vũ Linh. Sau 7 năm vận hành, hiện nay, dự án  chung  La Vie Vũ Linh vẫn chưa thể tự túc về tài chính mà đang cần dành hầu hết ngân sách cho việc phát triển thương mại để tồn tại. Dự án cần rất nhiều hỗ trợ tài chính từ bên ngoài để hiện thực hóa thành công các dự án phụ trong lĩnh vực phát triển bền vững để có thể thành công về kinh tế hài hòa với mục tiêu phát triển bền vững tập trung vào Giáo Dục, Môi Trường Thiên Nhiên và Văn Hóa.

Các bạn cần thêm thông tin chi tiết ?

Viết một giòng gửi đến chúng tôi.

Những hoạt động của chúng tôi