Hình ảnh

Ảnh từ khách tham quan

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Phong cảnh Hồ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


 Trẻ em trong làng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


 Đời sống tại làng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


 Bà Nhat và Co

 
 
 
 
 

.


 Chèo thuyền ( ít nhất thử chèo…)

 
 
 
 
 

.


 Trao đổi văn hóa

 
 
 
 
 
 
 
 

.


 Kỷ niệm tập thể

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


Sự kiện

Biểu diễn múa rối – 06.2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.

Lễ Hội Sinh nhật La Vie Vũ Linh – 30/04/2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.

.Lễ Hội Sinh nhật La Vie Vũ Linh – 30/04/2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.

Biểu diễn TOF Bỉ-Việt nam – 05/2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.

Giáng sinh cho mọi người – 12/2008

 
 
 
 
 

.


Hãy chiêm ngưỡng công trình xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái!