Hình ảnh

Ảnh từ khách tham quan

 [masterslider alias=”ms-1″]

 


Phong cảnh Hồ

[masterslider alias=”ms-15″]

.


 Trẻ em trong làng

[masterslider alias=”ms-16″]

.


 Đời sống tại làng

[masterslider alias=”ms-17″]

.


 Bà Nhat và Co

[masterslider alias=”ms-18″]

.


 Chèo thuyền ( ít nhất thử chèo…)

[masterslider alias=”ms-19″]

.


 Trao đổi văn hóa

[masterslider alias=”ms-20″]

.


 Kỷ niệm tập thể

[masterslider alias=”ms-21″]

.


Sự kiện

Biểu diễn múa rối – 06.2010

[masterslider alias=”ms-22″]

.

Lễ Hội Sinh nhật La Vie Vũ Linh – 30/04/2010

[masterslider alias=”ms-23-2″]

.

.Lễ Hội Sinh nhật La Vie Vũ Linh – 30/04/2011

[masterslider alias=”ms-26″]

.

Biểu diễn TOF Bỉ-Việt nam – 05/2009

[masterslider alias=”ms-27″]

.

Giáng sinh cho mọi người – 12/2008

[masterslider alias=”ms-28″]

.


Hãy chiêm ngưỡng công trình xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái!