Khám phá nghề thủ công

Bạn sẽ được học cách đan tre theo phương pháp truyền thông của người Dao dưới sự hướng dẫn của những người dân trong làng.