LAVIEVULINH

La Vie Vũ Linh là một dự án phát triển du lịch cộng đồng tập trung đầu tư bền vững với trách nhiệm qua các hoạt động Giáo Dục, Môi Trường và bảo tồn Văn Hóa địa phương. Mục tiêu lâu dài của dự án là đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân tộc Dao sinh sống trong khu vực và rộng hơn nữa là đóng góp vào sự phát triển kinh tế tỉnh Yên Bái.

Thông Bao

LaVieVuLinh is more than happy to welcome our new feathered friends. Thanks to TheLearningProject and Phoenix we were able to restore the chicken house.

Đọc tin mới nhất