DỰ ÁN

LaVieVuLinh là dự án giáo dục về bảo tồn sinh tháivăn hóa với mục đích phát triển cộng đồng bền vững thông qua hoạt động du lịch sinh thái có trách nhiệm.

LaVieVuLinh là dự án giáo dục bảo tồn sinh thái văn hóa nhằm mục đích phát triển cộng đồng bền vững thông qua những hoạt động du lịch sinh thái và có trách nhiệm.

Ở Việt Nam cũng như ở những nơi khác, du lịch thường kéo theo những tác động tiêu cực không rõ ràng. Có rất nhiều mô hình du lịch như Bền vững, công bằng, trách nhiệm hoặc đạo đức để thay thế cho mô hình hiện tại nhằm giảm thiểu những tác động xấu. LaVieVuLinh đã ra đời với mong muốn sẽ giúp thay đổi tình trạng này một cách lâu dài.

Hiện nay, LaVieVuLinh đã bắt đầu bán các loại trái cây, và đã giúp lắp đặt các bình biogaz và hệ thống lọc nước sạch sinh học tại các gia đình lân cận, những gia đình này cũng bắt đầu dành ra một vài miếng đất để trồng các cây lâu năm thay vì chỉ trồng độc canh như trước

Ngoài ra, những người đã từng học việc ở LaVieVuLinh đã có thể mở nhà nghỉ của riêng họ trong làng. Những « homestay » và ecolodge (nhà nghỉ sinh thái) mới này tiếp tục giúp đỡ nhau, thông báo cho nhau và hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết. LaVieVuLinh là một trong những điểm đón tiếp khách trong làng và là một dự án mở không thay đổi mục đích từ khi bắt đầu.

Văn hóa

LaVieVuLinh hướng đến việc bảo tồn các giá trị văn hóa của Cộng đồng người Dao Quần Trắng.

Người Dao là dân tộc đông dân thứ 9 trong số 54 dân tộc ở Việt Nam.  Nhà nghỉ sinh thái được xây dựng theo kiến trúc truyền thống, hài hòa với các ngôi nhà khác trong bản Ngòi Tu. Việc bảo tồn văn hóa địa phương và trao đổi đa văn hóa diễn ra hàng ngày theo đúng phong tục tập quán giữa những người học việc đến từ các làng xung quanh và các tình nguyện viên đến từ khắp nơi.

Sinh thái

LaVieVuLinh được phát triển xung quanh một dự án thí điểm nông nghiệp sinh thái để giúp người dân địa phương làm quen với một loại hình nông nghiệp phong phú và bền vững hơn các loại hình độc canh hiện tại (chỉ trồng sắn, bạch đàn…). Theo quan điểm này, một khu rừng cây ăn quả với hàng trăm cây bưởi trồng xen kẽ với ổi và mít cùng với rất nhiều loài cây khác, được trồng theo phương pháp thân thiện với môi trường, tại khu vực đất của LaVieVuLinh.

Nhà nghỉ sinh thái đã được xây dựng theo cách để kiểm soát năng lượng tiêu thụ (hệ thống thông gió tự nhiên, tấm nhiệt mặt trời), có thể tái chế các chất thải hữu cơ thông qua việc sản xuất khí sinh học biogas và phân hữu cơ, xử lý nước thải bằng hệ thống lọc sinh vật.

Giáo dục

LaVieVuLinh được phát triển xung quanh một dự án thí điểm nông nghiệp sinh thái để giúp người dân địa phương làm quen với một loại hình nông nghiệp phong phú và bền vững hơn các loại hình độc canh hiện tại (chỉ trồng sắn, bạch đàn…). Theo quan điểm này, một khu rừng cây ăn quả với hàng trăm cây bưởi trồng xen kẽ với ổi và mít cùng với rất nhiều loài cây khác, được trồng theo phương pháp thân thiện với môi trường, tại khu vực đất của LaVieVuLinh.

Nhà nghỉ sinh thái đã được xây dựng theo cách để kiểm soát năng lượng tiêu thụ (hệ thống thông gió tự nhiên, tấm nhiệt mặt trời), có thể tái chế các chất thải hữu cơ thông qua việc sản xuất khí sinh học biogas và phân hữu cơ, xử lý nước thải bằng hệ thống lọc sinh vật.