Tổ chức kỳ nghỉ « Xây dựng tinh thần đoàn kết »

Với thế mạnh về vị trí địa lý và đậm đà bản sắc dân tộc, LaVieVuLinh là nơi lý tưởng cho kỳ nghỉ của bạn. Ở đây, chúng tôi tổ chức nhiều dạng hoạt động khác nhau: du ngoạn trong ngày, hoạt động luân phiên hoặc thậm chí các hoạt động dài ngày dành cho những người đặc biệt năng động.