Thăm thôn bản và khám phá các cây thuốc

Đi dạo trong thôn bản để xem cách sống của những người dân tộc Dao. Bà Nhật hoặc chị của bà ấy, những chuyên gia về cây thuốc, sẽ hướng dẫn cho bạn. Hai bà hiểu rõ về cây thuốc và những tập tính của chúng và sẽ chia sẻ với bạn về cách trồng chúng. Gặp gỡ những người hàng xóm để giúp bạn hiểu rõ hơn về trang trại của họ.