Permaculture

Khái niệm Văn hóa vĩnh cửu là phương pháp thiết kế môi trường sinh thái toàn cầu, lấy cảm hứng từ các mô hình tự nhiên nhằm đáp ứng các nhu cầu của loài người. Ba nguyên lý cốt lõi của Văn hóa vĩnh cửu đó là : Bảo vệ trái đất, bảo vệ con người và chia sẻ một cách công bằng.

Thuật ngữ Văn hóa vĩnh cửu được được đưa ra bởi 2 nhà sinh thái học : Bill Mollison và David Homgren vào năm 1978 tại Australia. Ý tưởng của họ là truyền bá triết lý này đến càng nhiều người càng tốt để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sinh thái.  ​

LaVieVuLinh, với mong muốn thúc đẩy lối sống tôn trọng môi trường, mời bạn tham gia cùng với chúng tôi trong nhiều ngày để trao đổi những nguyên tắc về Văn hóa Vĩnh cửu và tham gia vào dự án nông nghiệp sinh thái của LaVieVuLinh.

Prices

2,195,000 VND/person*
2-night Permaculture stay
  • Accommodation in a traditional stilthouse (private rooms available on request), breakfasts included
  • Meals (lunch and dinner)
  • Activities (Permaculture, traditional boat tour, local farm visit, medicinal plants discovery, trek into the jungle)
3,825,000 VND/person*
4-night Permaculture stay
  • Accommodation in a traditional stilthouse (private rooms available on request), breakfasts included
  • Meals (lunch and dinner)
  • Activities (Permaculture, traditional boat tour, local farm visit, medicinal plants discovery, trek into the jungle)